Wekelijkse les in je mailbox

Een wekelijkse les in je mailbox

Gerard weet op een luchtige en toegankelijke wijze zijn kennis over de lessen van Dr. David R. Hawkins te vertalen in een wekelijkse les. Deze les ontvang je elke zaterdagochtend in je mailbox. 

Het daagt je uit om op een innerlijke en spirituele ontdekkingstocht te gaan zonder dogma's en vooroordelen. Als je de uitdaging aangaat, zal je ontdekken dat je bewustzijn stapje voor stapje verruimt en dat je daardoor de wereld anders gaat waarnemen. Zo wordt elke dag werkelijk een ontdekking.

Voorbeeld les

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Volgens mij zou dat de vertaling van Johan Cruijf zijn geweest, met wat Hawkins benoemt als: Het ego is content en je Hogere Zelf is context. Krijg je meteen vier termen naar je hoofd geslingerd die waarschijnlijk je oren al doen flapperen. Wat is het ego en wat is het Hogere Zelf? En wat is content en wat is context? Laten we bij het laatste beginnen; context. 

Context is als een kader met een set afspraken die we met elkaar overeen zijn gekomen. Als voorbeeld neem ik voor het gemak even de wereld waarin we nu leven. Daarin zijn we met elkaar overeengekomen dat de wetenschap bepaalt wat de waarheid is of niet. Kunnen we het wetenschappelijk bewijzen en toetsen? Zo ja, dan kunnen we dat als waarheid beschouwen. Dat is dus context. En dat vinden we fijn want dan hebben we een middel om onze ervaringen (lees; inhoud) aan te spiegelen en dat geeft ons verstand dan weer de nodige rust. Worden we blij van!

Maar wat nu als jij de eerste op Aarde zou zijn geweest met een bijna dood ervaring? Dat je een tijdlang bewust en willens en wetens een tijdje boven je eigen lichaam hebt gezweefd? Hoe leg je dat dan uit? Als het niet wetenschappelijk te verklaren valt? Als het zeg maar buiten de context valt? Ben jij dan gek? Of bestaat er dan misschien toch iets als een Hogere Waarheid?

Hiernaast zie je de Kaart van het Bewustzijn zoals Hawkins die heeft ontwikkeld. De Kaart geeft je context. Een context die verder gaat dan onze huidige wetenschap dat nog steeds krampachtig vasthoudt aan de wetten van Newton. Hawkins heeft tientallen jaren als wetenschapper onderzoek gedaan naar bewustzijn en het is hem gelukt om dat in kaart te brengen. De Logaritmische schaal die hij daarvoor gebruikt loopt van o (de dood) tot aan 1.000 (Buddha, Jezus Christus). Alle tussenliggende energievelden en de bijbehorende kwaliteiten heeft hij gekalibreerd (geijkt). Daaruit bleek dat alle energievelden onder kalibratieniveau 200 negatief zijn  en boven de 200 positief, verzorgend en levens ondersteunend zijn. De wetenschappelijke grens is gekalibreerd op 499 en vanaf 500 erkennen we een Hogere Waarheid. De schaal kun je dus ook lezen als een schaal van waarheid, waarbij vanaf niveau 200 het veld van integriteit (de waarheid) begint.
Met de Kaart van het Bewustzijn biedt Hawkins ons context waarbinnen we zelfs het spirituele paradigma kunnen verklaren. Hoe hoger je bewustzijn, hoe breder de context. En precies dát bedoelde Cruijf met 'Je gaat het pas zien als je het doorhebt'.


Opdracht van de week: Download de Kaart van het Bewustzijn, print het uit en kijk er elke ochtend even naar. Dat is voldoende. Maar uh, wel elke dag even doen hé?!

Tot de volgende week!